1. Sản phẩm đạt điều kiện bảo hành:
  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành và có phiếu bảo hành hợp lệ
  • Các thông tin về ngày, tháng, năm sản xuất được in/đúc trên sản phẩm và không bị tẩy xóa
2. Sản phẩm không đạt điều kiện bảo hành:
  • Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành hoặc không có phiếu bảo hành hoặc phiếu bảo hành không có nội dung hợp lệ
  • Các thông tin về ngày, tháng, năm sản xuất được in/đúc trên sản phẩm và có dấu hiệu bị tẩy xóa
  • Sản phẩm bị hỏng hóc, trầy xước do lắp đặt sai hoặc sử dụng không theo hướng dẫn sử dụng
  • Sản phẩm có dấu hiệu bị tháo dỡ, sửa chữa bởi kỹ thuật viên không phải nhân viên Toàn Mỹ
  • Các hư hỏng bị gây ra bởi thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, nguồn điện vượt quá giới hạn cho phép, điều kiện sử dụng khắc nghiệt (môi trường hóa chất…) hoặc các sự cố bất khả kháng khác
3. Hình thức vận chuyển và chi phí:
  • Đối với những sản phẩm gia dụng: khách hàng tự vận chuyển/gửi bưu điện tới trung tâm bảo hành của Toàn Mỹ
  • Đối với các sản phẩm cồng kềnh: khách hàng đăng ký bảo hành qua app Hỗ trợ bảo hành, nhân viên Toàn Mỹ sẽ tới địa chỉ đăng ký của khách hàng để kiểm tra và vận chuyển miễn phí về trung tâm bảo hành để tiến hành bảo hành sản phẩm theo yêu cầu.